Název: Spolek na podporu a rozvoj Gymnázia Jiřího Wolkera a jeho žáků, z.s.
Sídlo: Kollárova 2602/3, 796 01 Prostějov
IČO: 09726454
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 12. 2020
Spisová značka: L 27345 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Hlavním účelem spolku je realizace obecně prospěšných služeb spolku spočívajících v: a) modernizaci a rozvoji výchovně vzdělávacích procesů na gymnáziu jiřího wolkera, ič: 479 222 06, sídlem kollárova 2602/3, 796 01 prostějov (dále jen gjw) spočívajících například v nákupu pomůcek, audiovizuální techniky a dalších potřeb zlepšujících vzdělávací prostředí a procesy na gjw, b) rozvoji mezinárodní spolupráce například formou výchovně vzdělávacích a poznávacích zájezdů do zahraničí pro žáky gjw, c) poskytování prostředků žákům a zaměstnancům gjw k prohloubení a vyšší úrovni vzdělanosti a odbornosti, d) pomoci sociálně slabým žákům gjw s trvale dobrými studijními výsledky při účasti na studijních a poznávacích zájezdech, lvk a jiných kulturních a sportovních akcích pořádaných gjw, e) poskytování prostředků žákům i zaměstnancům gjw k propagaci a reprezentaci gjw v rámci města, okresu, kraje, republiky a zahraničí, f) podpoře studijních a sportovních talentů z řad žáků gjw a ve vytváření kvalitních podmínek pro další rozvoj žáků