Název: Spolek Na Mechu
Sídlo: Trnávka 88, 742 58 Trnávka
IČO: 09634622
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 19. 11. 2020
Spisová značka: L 19493 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:Hlavní činností spolku je provozování lesního klubu, který bude zajišťovat a organizovat předškolní/mimoškolní aktivity dětí místní komunity předškolního a školního věku ve volné přírodě, včetně zajištění zdravého stravování s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí
Účelem spolku je organizovat činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech - podpory v kontaktu s přírodou a péče o ni, ochrany životního prostředí, enviromentální výchovy (evvo) - rozvoje pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dítěte, - vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují, - podpora rodiny, pomoc při slaďování pracovního a rodinného života, vytváření prostoru pro setkávání rodin s dětmi, podpora návratu rodičů do zaměstnání po mateřské dovolené, nabídka částečných úvazků, - předávání znalostí a dovedností z ekologie, zdravého životního stylu, sportu, hospodaření s domácími zvířaty a pěstování rostlin, - vedení dětí k tradicím, - mezigeneračního propojení, - využití pedagogických přístupů respektujících osobnost dítěte, např. principy m.montessori