Spolek mladých rybářů MILINA z.s.

Název:Spolek mladých rybářů MILINA z.s.
Sídlo:Olešná 100, 267 64 Olešná
IČO:19326874
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:07.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77553
Účel:

Účelem spolku je sdružovat občany, kteří mají zájem vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, rozvíjet a popularizovat rybářský sport, spolupracovat s organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí, obnovovat vodní plochy, stavby a zařízení na nich vybudované, kde spolek vykonává rybářské právo. chtějí se podílet na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. spolek chce vést své členy a ostatní zájemce o rybářství k dodržování základních pravidel, etických, estetických a mravních pravidel, chce hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat i s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci a zajišťovat v oblasti rybářství vzdělávání svých členů, jejich školení

Předmět činnosti:

Rybářství a vše s ním spojené

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Chov ryb a jiných vodních živočichů