Název: Spolek Malá Hrdlička, z.s.
Sídlo: Vybíralova 938/31, 198 00 Praha 9 - Černý Most
IČO: 09917527
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 03. 2021
Spisová značka: L 74492 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je především koupě a údržba společné cesty vedoucí k nemovitostem (chaty a pozemky) vlastněným členy spolku. jedná se o pozemek vedený u katastrálního úřadu pod parcelním číslem 354/1 v katastr. území obce čím (katastr. území 623806). tento pozemek je veřejným prostorem, který je využívaný jako účelová komunikace k přístupu k nemovitostem a je tvořen jak zpevněnou štěrkovou cestou vhodnou pro provoz motorových vozidel, tak i slepou uličkou pro pěší s travnatým povrchem, kterou lze využít vozidly jen v nutných případech. po získání výše uvedeného pozemku do vlastnictví spolku nesmí již být tento pozemek v žádném případě ani v budoucnu prodán jinému subjektu. dále je účelem spolku možnost případného jednání a spolupráce s příslušnými státními, obecními i družstevními organizacemi a orgány tak, aby byla zajištěna společná práva a potřeby členů spolku