Spolek Májovka

Název:Spolek Májovka
Sídlo:1. máje 956/10a, 736 01 Havířov - Město
IČO:17375223
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20318
Účel:

Podpora vzdělávání, výchovy a osvěty. podpora pozitivního vztahu k hodnotám demokratické společnosti a k respektu k lidským právům. podpora zdravého životního stylu a šetrného přístupu k přírodě. podpora a rozvoj dalšího vzdělávání a mimoškolních akcí a spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků

Předmět činnosti:

Vedení finančního fondu spolku a ve spolupráci svedením školy rozhodovat o jeho využití ve prospěch žáků školy. pomoc při školních a mimoškolních akcích. přijímání sponzorských darů a společně svedením školy promyšlení koncepce jejich využití ve prospěch žáků školy. finanční podpora aktivit školy v rámci rozpočtu spolku schváleném na daný školní rok. podílení se na zkvalitnění vybavení a zařízení školy a na nákupech učebních pomůcek pro žáky