Spolek krásných strun

Název:Spolek krásných strun
Sídlo:Křižíkova 165/45, 186 00 Praha - Karlín
IČO:17559065
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76663
Účel:

Vzělávací, zájmová a pořadatelská činnost v hudební oblasti

Předmět činnosti:

Aktivní hudební činnost

Organizace, pořádání a spolupořádání hudebních akcí a koncertů především tzv. vážné hudby

Vzdělávání dětích i dospělích především v oblasti tzv. vážné hudby

Rozvoj kultury především na poli hudebně - uměleckém

Zprostředkování uměleckých hodnot na co nejvyšší úrovni

Šíření uměleckých hodnot

Spolupráce s dalšími organizacemi mající podobný záměr

Podpora společensky prospěšných organizací

Napomáhání obnově a bohatšímu rozvoji kulturního života u nás

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání workshopů, školení, kurzů, včetně lektorské činnosti

Pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí