Spolek jihočeských diabetiků

Název:Spolek jihočeských diabetiků
Sídlo:Dlouhá 1047/19, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
IČO:17250978
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9005
Účel:

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož posláním je přispívat ke zlepšení životních, pracovních a společenských podmínek osob se zdravotním postižením (diabetes mellitus) a sociálně slabých osob

Předmět činnosti:

A)poskytováním materiální pomoci jednotlivcům i skupinám v tíživé životní situaci, b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, aktivizační činnost vedoucí k většímu začlenění osob se zdravotním postižením a osob v tíživé životní situaci, k jejich větší aktivitě ve společnost, c)sociálně terapeutická činnost vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, koncepce programů pro osoby se zdravotnícm postižením a osoby v tíživé životní situaci, které jim umožní radovat se z pohybových aktivit, kulturních zážitků a společenských setkání, d)vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku osob dlouhodobě nemocných, osob se zdravotnícm postižením a osob v tíživé životní situaci, e)podpora mobility osob dlouhodobě nemocných a osob se zdravotním postížením, včetně zajištění jejich dopravy, f)získávání prostředků k podpoře osob se zdravotnícm postižením a osob v tíživé životní situaci