Spolek historie Suchdola, z.s.

Název:Spolek historie Suchdola, z.s.
Sídlo:K háji 889/31, 165 00 Praha - Suchdol
IČO:10809201
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.05.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 74833
Účel:

1.hlavním účelem spolku je prostřednictvím členské základny podnítit a průběžně zkvalitňovat informovanost občanů i institucí o historii městské části praha suchdol a blízkých lokalit. dále bude spolek usilovat o oprávněné zájmy členů. 2.spolek bude sdružovat zájemce o problematiku historie městské části praha suchdol a blízkých lokalit, získávat relevantní informace z veřejných i soukromých zdrojů, komunikovat s různými archivy a knihovnami a navazovat kontakty s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi. 3.spolek bude zajišťovat vhodnou prezentaci výsledků své činnosti, včetně vytváření webových stránek. 4. spolek bude organizovat zejména setkání odborné i laické veřejnosti, semináře, výstavy či besedy a činnosti s touto problematikou související. 5.spolek je koncipován jako nezávislý, zájmový a nepolitický subjekt

ID datové schránky: 4xv5srd