Spolek historického šermu Krkavci

Název:Spolek historického šermu Krkavci
Sídlo:Sokolovská 1851/157, 180 00 Praha - Libeň
IČO:17614384
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:06.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76770
Účel:

1. spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace sdružující členy za účelem naplňování společného zájmu. 2. společným zájmem členů spolku je provozování aktivit souvisejících s historickým šermem a obdobím zejména 1. poloviny 15. stol., a to v oblasti kulturní, vzdělávací a sportovní

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku jako společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován provozováním aktivit zahrnujících: a) výzkum a vzdělávání v oblasti hmotné i nehmotné kultury zejména v 1. polovině 15. stol. v českých zemích, b) rekonstrukce historických evropských bojových umění, c) cvičení technik boje historickými i sportovními zbraněmi a jejich sportovní aplikace, c) propagace hmotné a nehmotné kultury období 1. poloviny 15. stol. a historických evropských bojových umění, d) pořádání veřejných i neveřejných akcí zaměřených na výše uvedené body a účast a vystupování na takových akcích pořádaných jinými subjekty

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek ještě činnost vedlejší zahrnující: a) pronájem majetku spolku jiným subjektům, b) prodej použitého či přebytečného majetku spolku, c) poradenská a konzultační činnost