Spolek Gipsy Dream.eu

Název:Spolek Gipsy Dream.eu
Sídlo:V. Volfa 1328/10, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
IČO:17190088
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 8968
Účel:

Spolek gipsy dream.eu je dobrovolným sdružením fyzických, příp. právnických osob, jejichž společným zájmem je všestranný rozvoj etnických menšin, jejich plná integrace do společnosti a dosažení harmonického soužití příslušníků romské a dalších menšin s majoritní společností v české republice

Cílem činnosti spolku je jejich plná integrace do společnosti, chce nadále přispívat ke zlepšení života romů ve městě české budějovice a okolí i dalších etnických skupin a zároveň zlepšit soužití většinové společnosti a romské menšiny. dalším cílem spolku je poskytovat občanům informace, rady, pomáhat při vyjednávání a komunikaci s úřady a institucí a zároveň podílet se na odstraňování veškerých problémů majoritní společnosti vůči romské menšině, prohlubovat romskou kulturu, pořádat a zúčastňovat se různých kulturně společenských akcí, zprostředkovávat pracovní příležitosti pro romy, humanitární sbírky, pomáhat občanům ve všech odvětvích jako jsou: bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, , finanční gramotnost, vzdělávání a další

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

K naplnění výše uvedených cílů bude spolek gipsy dream.eu především shromažďovat potřebné finanční prostředky k činnosti, zajišťovat pravidelnou informovanost veřejnosti o aktuálních problémech romské menšiny ve městě české budějovice a okolí, chystaných akcích, organizovat kulturní, sportovní, asistenční a jiné služby