Spolek FBC FORSEE PLZEŇ

Název:Spolek FBC FORSEE PLZEŇ
Sídlo:Polní 2387/57, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
IČO:22752382
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:21.02.2012
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 6217
Účel:

Základním účelem (posláním) spolku je: a)organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b)vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže, c)budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d)vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, e)hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. čstv, sportovními svazy apod.) i jednotlivci, f)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností