Spolek chatařů chatová oblast Březina-Mezihoří, z. s.

Název:Spolek chatařů chatová oblast Březina-Mezihoří, z. s.
Sídlo: , 544 72 Bílá Třemešná - Bílá Třemešná
IČO:17788099
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14259
Účel:

Spolek prosazuje své zájmy ve vztahu k řádné funkci chatové osady jako součásti obce bílá třemešná. účelem spolku je zabezpečit mimo jiné i dodávku pitné vody všem členům (chatařům, zahrádkářům), fyzickým a právnickým osobám sdružených ve spolku

Předmět činnosti:

Spolek plní zejména tyto úkoly: a) zabezpečuje plnění smlouvy o dodávce pitné vody spolku uzavřené s vodárenskou společností. . b) zabezpečuje bezporuchový provoz čerpající stanice, výtlačného potrubí, vlastního vodojemu, rozvodné vodovodní sítě, jakož i elektrické části výtlačného systému. c) odstraňuje vzniklé poruchy a závady k zamezení úniku pitné vody na výtlačném a rozvodném vodovodním systému spravovaném spolkem dané oblasti, vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám a možnostem spolku. d) vede své členy k tomu, aby odebíraná pitná voda byla používaná pro účely, k němuž byl celý rozvodný vodovodní systém budován. e) vede členy k dodržování zásad ochrany životního prostředí, likvidaci odpadů předepsaným způsobem a nevytvářením černých skládek produkovaných odpadů, projednává požadavky členů na zlepšení životního prostředí a provozu chatové osady. f) vede členy k vytváření dobrých sousedských vztahů a organizuje kolektivní spolupráci při zvelebování chatové osady. g) organizuje realizaci schválených akcí po chatovou osadu prostřednictvím dodavatelských organizací nebo prostřednictvím svých členů, spolupracuje s obecním úřadem v bílé třemešné, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány státní správy, státními i soukromými podniky, fo i po a vlastníky sousedních pozemků v souvislosti s plněním cílů spolku. h) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání. vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání