Spolek Čakovice sobě

Název:Spolek Čakovice sobě
Sídlo: , 251 68 Týnec nad Sázavou - Čakovice
IČO:19398182
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77713
Účel:

Spolek čakovice sobě zastřešuje síť aktivních obyvatel čakovic, kterým záleží na udržitelném rozvoji obce, kvalitě života v obci a ochraně přírody. účelem spolku je: 1.zachování a podpora klidného rezidenčního rázu obce 2.rozvoj veřejného prostranství a kulturních aktivit a podpora komunitního a společenského života v obci. 3.zasazení se o ochranu přírody a krajiny v obci čakovice a jejím udržitelném rozvoji. 4.prosazování principů participace veřejnosti na rozhodovacích procesech veřejné správy

Předmět činnosti:

Formami činnosti spolku jsou zejména: a)pořádání veřejných besed v obci b)pořádání vzdělávacích a kulturních akcí c) účast ve správních řízeních d)organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody a udržitelného rozvoje obce