Spolek bývalých konžských studentů a rezidentů z Československa, z.s.

Název:Spolek bývalých konžských studentů a rezidentů z Československa, z.s.
Sídlo:Na Tarase 118, 277 42 Obříství - Dušníky
IČO:14068915
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.01.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 75467
Účel:

Hlavním posláním spolku je a)vzájemná podpora mezi bývalými zahraničními studenty v československu. b)podpora v případě úmrtí nebo nemoci (manžel, manželka a děti) za podmínek, které stanoví valné shromáždění. c)sdílení zkušeností z evropy, ameriky a afriky. d)pomáhat lidem ve obtížích v africe nebo jinde. e)financovat určité projekty s cílem umožnit profesní integraci bývalých studentů, kteří žijí v kongu. f)udržování a rozvíjení vztahů s našimi adoptovanými zeměmi česká republika a slovensko g)podporovat české a slovenské jazyky a kultury v evropě, americe a africe. h)propagace aktivit spolku, osvěta a informování veřejnosti. i)poradenské a konzultační činnosti. j)zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví. k)vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy svých členů