Společenství vlastníků VILA KONDIK II 2908

Název:Společenství vlastníků VILA KONDIK II 2908
Sídlo:Krčínova 2908/17, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
IČO:19097433
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl S, vložka 5612
Účel společenství:

Správa a domu a pozemku bytového domu č.p. 2908 v části obce české budějovice 2, který je součástí pozemku parcelního čísla 2196/64. správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a o zachování nebo zlepšení společných částí nemovitosti. správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku