Společenství vlastníků Průběžná 760/54, Praha 10

Název:Společenství vlastníků Průběžná 760/54, Praha 10
Sídlo:Průběžná 760/54, 100 00 Praha - Strašnice
IČO:17255660
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 20859
Účel společenství:

Zajišťování provozu, správy a oprav bytového domu č.p. 760 a pozemku parc.č. 3152/1, a to vše v kat. území strašnice, obec praha