Společenství vlastníků pro dům Velká Morava č.ev. 220, k.ú. Velká Morava

Název:Společenství vlastníků pro dům Velká Morava č.ev. 220, k.ú. Velká Morava
Sídlo: , 561 69 Dolní Morava - Velká Morava
IČO:14008912
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:01.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl S, vložka 7815
Účel společenství:

Činnost společenství spočívá v zajišťování správy společných částí nemovité věci. nemovitou věcí je pozemek parc. č. st. 367, jehož součástí je dům č.ev. 220, v obci dolní morava, katastrálním území velká morava. v uvedené nemovité věci byly vymezeny jednotky bytového spoluvlastnictví č. 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7 a 220/8, přičemž součástí každé z jednotek je jeden byt. dále jsou nemovitou věcí pozemky parc. č. 5818/3 a parc. č. 5818/16, které jsou dle prohlášení vlastníka rovněž společnou částí nemovité věci