Společenství vlastníků pro dům Otakara Kubína č.p. 1750 v Boskovicích

Název:Společenství vlastníků pro dům Otakara Kubína č.p. 1750 v Boskovicích
Sídlo:Otakara Kubína 1750/4, 680 01 Boskovice - Boskovice
IČO:14418827
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:12.02.2008
Datum zápisu:26.04.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 14185
Účel společenství:

Zajišťování správy nemovité věci - bytového dmu č.p. 1750 na pozemku parc.č. 788/130 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. boskovice, obec boskovice