Název: Společenství vlastníků pro dům Na Vyhlídce 7, 9 v Boskovicích
Sídlo: Na Vyhlídce 1379/7, 680 01 Boskovice
IČO: 09969471
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 20. 11. 2015
Spisová značka: S 13717 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel společenství:- zajišťování správy nemovité věci domu a pozemků - domu č.p. 1379, 1380 v boskovicích na pozemku parc.č.1990/6 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č.1990/4 ostatní plocha, manipulační plocha vše v k.ú. a obci boskovice