Název: Společenství vlastníků pro dům č.p. 84 Nišovice
Sídlo: Nišovice 84, 387 01 Nišovice
IČO: 10876791
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 21. 05. 2021
Spisová značka: S 5372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel společenství:Zajišťování správy bytového domu č.p. 84 v obci nišovice postaveném na pozemku parc.č.st. 124 v kat. území nišovice, obec nišovice