Název: Společenství vlastníků pro bytový dům Menčík, Černý Důl č.p. 5
Sídlo: Černý Důl 5, 543 44 Černý Důl
IČO: 09822101
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 09. 02. 2021
Spisová značka: S 7603 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel společenství:Zajišťování správy bytového domu č.p. 5 v k.ú. černý důl, včetně přináležejících pozemků parc. č. . st. 10/1,parc. č 400/2, parc.č.402/11, parc. č. 400/6