Společenství vlastníků Nový Žižkov, č.p. 134, Poděbrady

Název:Společenství vlastníků Nový Žižkov, č.p. 134, Poděbrady
Sídlo:Vrchlického 134/2, 290 01 Poděbrady - Poděbrady V
IČO:14085071
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 20631
Účel společenství:

Zajišťování správy nemovité věci. nemovitou věcí je pozemek parc. č. st. 5233 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. poděbrady, obec poděbrady, okres nymburk, jehož součástí je budova č.p. 134 (bytový dům) v části obce poděbrady v, a dále pozemky parc. č. st. 5323 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součásti je stavba budovy bez čp./če. (jiná stavba) a č. parc. st. 5324 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součásti je stavba budovy bez čp./če. (jiná stavba), vše rovněž v k.ú. poděbrady, obec poděbrady, okres nymburk, jež jsou funkčně spjaty s budovou čp. 134 v části poděbrady v, jež je součástí pozemku č. parc. st. 5233, k.ú. poděbrady a tvoří tak společnou část nemovité věci