Název: Společenství vlastníků Nová Vltava 4.
Sídlo: České Vrbné 2411, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
IČO: 10890157
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 04. 06. 2021
Spisová značka: S 5373 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel společenství:Zajišťování správy nemovité věci, a to správy společných částí nemovité věci a pozemku funkčně souvisejícího s nemovitou věcí. nemovitou věcí se rozumí budova č.p. 2411, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 180/78 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 524 m2, k.ú. české vrbné