Název: Společenství vlastníků Nová Vltava 2.
Sídlo: České Vrbné 2405, 370 11 České Budějovice - České Budějovice 2
IČO: 09512063
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 10. 2020
Spisová značka: S 5276 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel společenství:Zajišťování správy nemovité věci, a to správy společných částí nemovité věci a pozemku funkčně souvisejícího s nemovitou věcí. nemovitou věcí je rozestavěná budova bytového domu, která je součástí pozemku p.č. 180/73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2 v katastrálním území české vrbné