Společenství vlastníků Květnového vítězství č. p. 772-773-774, Praha 4

Název:Společenství vlastníků Květnového vítězství č. p. 772-773-774, Praha 4
Sídlo:Květnového vítězství 772/75, 149 00 Praha - Háje
IČO:19251441
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:01.07.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 21277
Účel společenství:

Společenství vlastníků je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy bytového domu č. p. 772, č. p. 773 a č. p. 774 a pozemku parc. č. 1127/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 767 m2, to vše v k. ú. háje, obec praha, podle ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o bytovém spoluvlastnictví a podle stanov společenství vlastníků

Dál nic není
Následující