Společenství vlastníků jednotek Žitovlice 16

Název:Společenství vlastníků jednotek Žitovlice 16
Sídlo:Žitovlice 16, 289 34 Žitovlice
IČO:13960946
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:11.02.2013
Datum zápisu:30.11.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 20570
Účel společenství:

Zajišťování správy nemovitých věcí, kterými jsou bytový dům s číslem popisným 16, který se nachází na pozemku parc. č. st. 24 v k.ú. žitovlice, pozemek parc. č. 11/1, pozemek parc. č. 11/2, a pozemek parc. č. 12, to vše v k.ú. žitovlice, obec žitovlice, včetně souvisejících podílů na společných částech bytového domu a pozemku v rozsahu dle lv č. 482, 510, 511, 512, 513 a 514, vedených katastrálním úřadem pro středočeský kraj, katastrálním pracovištěm nymburk