Společenství vlastníků jednotek Zásmucká č.p. 893

Název:Společenství vlastníků jednotek Zásmucká č.p. 893
Sídlo:Zásmucká 893, 280 02 Kolín - Kolín III
IČO:19469756
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:26.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 21375
Účel společenství:

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy bytového domu č.p. 893, který je součástí pozemku st. parc. č. 8555, a k němu dále přiřazeného pozemku parc. č. 2071/27, pozemku parc. č. 2071/29, pozemku parc. č. 2071/31 a pozemku parc. č. 2071/32, vše v katastrálním území kolín, obec kolín, část obce kolín iii, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro středočeský kraj, katastrální pracoviště kolín, na listu vlastnictví č. 19109