Název: Společenství vlastníků jednotek U Cihelny 4976, Jihlava
Sídlo: U Cihelny 4976/9, 586 01 Jihlava
IČO: 10703632
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 25. 03. 2021
Spisová značka: S 13748 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel společenství:Správa bytového domu č.p. 4976, v ulici u cihelny, v obci jihlava, který je součástí pozemku parc. č. 5124/27, kdy společnou částí nemovité věci jsou i funkčně související pozemky parc. č 5124/163, parc. č. 5124/168 a parc. č. 5124/169, vše v katastrálním území jihlava, obec jihlava, vedené u katastrálního úřadu pro vysočinu, katastrální pracoviště jihlava; a správa shora uvedených pozemků