Název: Společenství vlastníků jednotek Rozprýmova 979, Újezd u Brna
Sídlo: Rozprýmova 979, 664 53 Újezd u Brna
IČO: 09667725
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 12. 11. 2020
Spisová značka: S 13633 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel společenství:Správa bytového domu č.p. 979, v ulici rozprýmova v obci újezd u brna, který tvoří součást pozemku parc. č. 3258/61, v katastrálním území újezd u brna, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště brno - venkov na příslušném listu vlastnictví pro obec újezd u brna a katastrální území újezd u brna; a správa shora uvedených pozemků