Název: Společenství vlastníků jednotek pro dům Rérychova č.p. 1346, Polná
Sídlo: Rérychova 1346, 588 13 Polná
IČO: 10820833
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 05. 2021
Spisová značka: S 13786 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel společenství:Zajišťování správy nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 2107, jehož součástí je dům č.p. 1346, a pozemků funkčně souvisejících s provozem a správou domu a s užíváním jednotek parc. č. 2111/168, parc. č. 2111/174, parc. č. 2111/175 a parc. č. 2111/197 vše v k.ú. polná, obec polná