Název: Společenství vlastníků jednotek Krále Jiřího 213
Sídlo: U spojky 1107/17, Slivenec, 154 00 Praha 5
IČO: 09495631
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 09. 09. 2020
Spisová značka: S 20053 vedená u Městského soudu v Praze
Účel společenství:Společenství vlastníků jednotek krále jiřího 213 je založeno za účelem správy domu čp. 213, který je součástí pozemku parc. č. st. 259, vše v obci český brod, k.ú. český brod, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město středočeský kraj, katastrální pracoviště kolín, na lv č. 2075. společenství je právnickou osobou založenou ve smyslu ust. § 1194 zákona č. 89/2012, v platném znění, občanský zákoník za účelem zajištění správy a případně zajištění dalších činností uvedených v zákoně č. 89/2012 sb., občanský zákoník