Název: Společenství vlastníků jednotek Družstevní 1202, Červený Kostelec
Sídlo: Družstevní 1202, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 10812822
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 27. 05. 2021
Spisová značka: S 7681 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel společenství:Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. nemovitou věcí je budova č.p. 1202 (bytový dům) v části obce červený kostelec, jež je součástí pozemku označeného pozemek parcelní číslo st. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území a obci červený kostelec, a pozemku p.č. 1052/1 v obci a katastrálním území červený kostelec, jehož užívání je funkčně spojeno s užíváním jednotky a společných částí domu