Název: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 134 v Novém Spolí v Českém Krumlově
Sídlo: Tichá 134, 381 01 Český Krumlov - Nové Spolí
IČO: 10667903
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 04. 2021
Spisová značka: S 5348 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel společenství:Správa, provoz a opravy společných částí nemovitostí - pozemku st. parc.č. 279 jehož součástí je budova čp. 134 v části obce nové spolí, na tomto pozemku stojící a funkčně souvisejících pozemků, pozemku parc.č. 1696/23 a pozemku parc.č .1696/24 , vše v kat.úz. spolí-nové spolí, obec český krumlov, a zabezpečování dalších činností, spojených s provozem domu a pozemků /správa domu/