Název: Společenství vlastníků jednotek domu Barákova 173
Sídlo: Barákova 173, 281 44 Zásmuky
IČO: 10743715
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 04. 2021
Spisová značka: S 20301 vedená u Městského soudu v Praze
Účel společenství:Správa domu č.p. 173, bytový dům, v obci a části obce zásmuky, který je součástí pozemku číslo parcelní st. 28/1 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území zásmuky, pozemku číslo parcelní st. 28/1 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území zásmuky a funkčně souvisejícím pozemku číslo parcelní 168/2, zahrada, v katastrálním území zásmuky, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro středočeský kraj, katastrální pracoviště kolín, na listu vlastnictví číslo 1805 pro obec a katastrální území zásmuky