Název: Společenství vlastníků domu čp. 443-445 Brožíkova, Pardubice
Sídlo: Brožíkova 445, 530 09 Pardubice - Polabiny
IČO: 10729739
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 13. 04. 2021
Spisová značka: S 7669 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel společenství:Zajišťování správy nemovité věci - pozemku parcela č. st. 6922 a domu č.p. 443,444,445 v katastrálním území pardubice