Název: Společenství vlastníků domu čp. 379 - Košíře
Sídlo: Nad zámečkem 379/60, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 10752765
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 04. 2021
Spisová značka: S 20313 vedená u Městského soudu v Praze
Účel společenství:Společenství je právnickou osobou. je odpovědné za správu domu č.p. 379 a pozemku p.č. 221 zapsaných na lv 1329 u katastrálního úřadu pro hl. město prahu, katastrální pracoviště praha, pro k.ú. košíře, obec praha. správa domu a pozemku pak zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnu v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem vlastníkům jednotek