Název: Společenství vlastníků domu čp. 1445 Střelova, Přelouč
Sídlo: Střelova 1445, 535 01 Přelouč
IČO: 09598936
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 15. 10. 2020
Spisová značka: S 7558 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel společenství:Zajišťování správy nemovité věci. nemovitou věcí je pozemek parc. č. st. 51, na němž se nachází dům č.p. 1445 v katastrálním území přelouč