Společenství vlastníků domu č.p. 739 ve Štramberku

Název:Společenství vlastníků domu č.p. 739 ve Štramberku
Sídlo:Bařiny 739, 742 66 Štramberk - Štramberk
IČO:14098202
Právní forma:Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl S, vložka 14131
Účel společenství:

Zajišťování správy domu č.p. 739 ve štramberku a pozemku parcelní číslo 1959 zastavěné plochy a nádvoří v katastrálním území štramberk, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1735 obce a katastrální území štramberk