Název: Společenství vlastníků domu 998, Nymburk
Sídlo: Svatopluka Čecha 998/2, 288 02 Nymburk
IČO: 10923365
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 25. 06. 2021
Spisová značka: S 20369 vedená u Městského soudu v Praze
Účel společenství:Správa domu čp. 998 a pozemku parcelní číslo 1048 v kat. území nymburk