Název: Společenství vlastníků 28. října 1294/17
Sídlo: tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 3
IČO: 09839763
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 06. 02. 2021
Spisová značka: S 5318 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel společenství:Zajišťování správy nemovité věci, a to správy společných částí nemovité věci a pozemku funkčně souvisejícího s nemovitou věcí. nemovitou věcí je parcela p. č. 3442/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2, jejíž součástí je stavba: české budějovice 3, č. p. 1294, bytový dům