Název: Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace
Sídlo: Makovského náměstí 3166/3, 616 00 Brno - Žabovřesky
IČO: 09636251
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 01. 2021
Spisová značka: Pr 2116 vedená u Krajského soudu v Brně
Předmět činnosti:Organizační zajištění a řízení činnosti kulturního domu rubín (kd rubín), domu spolkových aktivit rubínek (rubínek), seniorského art klubu a jazykové laboratoře pod kaštany 17 a klubové činnosti v objektu eliášova 39, dramaturgické zajištění a řízení činnosti kd rubín, rubínek, eliášova a pod kaštany, organizační zajištění a technická podpora společenských událostí typu vítání prvňáčků, vítání občánků či seniorských jubilejních setkání, organizační zajištění tradičních exteriérových akcí městské části brno-žabovřesky, jako např. street party minská open či adventní setkání, zajištění organizační a pořadatelské činnosti při konání kulturních akcí na území mč brno-žabovřesky a zodpovědnost za jejich řádný průběh, zajištění agendy související s periodikem žabovřeského zpravodaje, jeho příprava, realizace, vydávání a expedice, propagace městské části brno-žabovřesky a poskytování informací o aktuálním dění na území městské části brno-žabovřesky prostřednictvím webových stránek obce, stránek kd rubín, ale i prostřednictvím sociálních sítí či smart platforem, pořádání a spolupořádání kulturních, sportovních, volnočasových, osvětových, vzdělávacích a společenských akcí a aktivit, organizační zajištění kulturních dopolední s promítáním pro mš zřizované městskou částí brno-žabovřesky, spolupráce se zš zřizovanými městskou částí brno-žabovřesky či dalšími vzdělávacími organizacemi na realizaci společensko-kulturních akcí, zajištění správy a aktualizace webových stránek městské části brno-žabovřesky vyjma úřední desky a webových stránek kd rubín na úrovni editorské i administrátorské, včetně komunikace prostřednictvím sociálních sítí, zajištění správy a aktualizace smart komunikační aplikace mobilní rozhlas a aplikace česká obec, zajištění tvorby a správy foto archívu městské části brno-žabovřesky, spolupráce s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podpora jejich činnosti, zajištění aktivní spolupráce se spolkovými a zájmovými sdruženími působícími v obci, organizační zajištění sezónních výletů a dalších aktivizačních programů pro seniory - cvičení, jazykové kurzy, výuka práce na pc, apod., realizace placené inzerce v on-line prostoru a výlepových plochách mimo území městské části brno-žabovřesky, zajištění zázemí pro konání jednání samosprávních orgánů městské části brno-žabovřesky dle aktuálních potřeb, zajištění komplexní správy a údržby obecních výlepových ploch, realizace schválených opatření auditu familyfriendlycommunity, seniorfriendlycommunity, apod
Doplňková činnost: reklamní a inzertní činnost, marketing, mediální zastoupení, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, prodej a zprostředkování prodeje vstupenek, pořádání kulturních produkcí, přehlídek, obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (tiskoviny, suvenýry, umělecké předměty, občerstvení atd.), pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, pořádání prodejních výstav, jarmarků a trhů, prodejních a obdobných akcí, kopírování pro jiné subjekty za úplatu, pronájem věcí movitých a nemovitých v souladu s ceníkem schváleným radou městské části brno-žabovřesky
ID datové schránky: wd64xis
Příjem datových zpráv: Ne