Sphere of Law z. s.

Název:Sphere of Law z. s.
Sídlo:Korunní 2569/108, 101 00 Praha - Vinohrady
IČO:19457049
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77843
Účel:

Účelem spolku je realizace lidskoprávních aktivit a prosazování lidskoprávních principů, poskytování podpory sociálně zranitelným skupinám a realizace dalších společensky prospěšných aktivit

Předmět činnosti:

Přispívání k podpoře a ochraně lidských práv a svobod

Rozvoj porozumění lidským právům a jejich dodržování a pomoc při prosazování demokracie ve společnosti

Přispívání k vytváření rovného, prosperujícího a bezpečného prostředí ve společnosti

Přispívání k poskytování sociální pomoci a ochrany ve společnosti

Podpora péče o veřejné zdraví, prevence nemocí a zdravého životního stylu ve společnosti

Podpora harmonického rozvoje společnosti poskytováním pomoci v oblasti vzdělávání, kultury, vědy, mateřství a ochrany dětí

Poskytování materiální a nemateriální pomoci a asistenčních služeb v závislosti na potřebě těm, kteří je potřebují

Provádění dalších činností vyplývajících z těchto stanov, které nejsou zakázány právními předpisy české republiky