SouseDění z. s.

Název:SouseDění z. s.
Sídlo:Nerudova 1034, 252 63 Roztoky - Roztoky
IČO:17800684
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:07.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76957
Účel:

A) podporovat občanskou angažovanost a dobrovolnictví v roztokách a okolí

B) rozvíjet komunitní život a kulturně - společenské dění v obci

C) podílet se na zlepšování sousedských a mezigeneračních vztahů

D) zvyšovat povědomí v oblasti lidských práv

E) ochrana přírody a krajiny

Předmět činnosti:

A) pořádání kulturních, vzdělávacích, osvětových akcí (debat, seminářů, workshopů, výstav ad.)

B) sousedská/komunitní setkání a aktivity

C) komunitní aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny