Název: Škola do života, z. s.
Sídlo: Ondříčkovo náměstí 3953/3, 636 00 Brno - Židenice
IČO: 09735691
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 01. 2021
Spisová značka: L 27288 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:1. spolek škola do života (dále jen spolek) je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických osob ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů, který zastupuje zájmy a cíle jeho členů. spolek je nezávislý na vedení jiných subjektů. má charakter neziskové organizace. není zřízen za účelem podnikání, dosahování a rozdělování zisku, avšak vytváří ekonomickou a materiální základnu pro svoji činnost. členy spolku jsou rodiče a přátelé osob se znevýhodněním a fyzické či právní osoby, které se pro členství ve spolku dobrovolně rozhodly. v právních vztazích vystupuje spolek jako právnická osoba pod svým jménem a je oprávněn používat razítko se jménem škola do života, z. s.. 2. cílem spolku je poskytování účinné pomoci a podpory vzdělávacímu zařízení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zaměřenému na vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení a kombinovanými vadami (dále jen osoby se znevýhodněním)
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Formami činnosti spolku jsou zejména: a)spolupracovat s orgány státní správy, s ostatními neziskovými organizacemi, se sponzory, s odborníky a s jinými spřízněnými osobami a organizacemi v čr i v zahraničí. b)připravovat projekty v souladu s cíli a posláním spolku c)pořádat benefiční akce a veřejné sbírky d)informovat širokou veřejnost o problematice života osob se znevýhodněním a o možnostech jejich pomoci e)organizovat kulturní, společenské a jiné akce za účelem podpory činnosti spolku f)vydávat informační materiály
ID datové schránky: wbw3whb
Příjem datových zpráv: Ne