SKIPPIES LIBEREC z. s.

Název:SKIPPIES LIBEREC z. s.
Sídlo:K Bucharce 102, 460 08 Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov
IČO:17289041
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:19.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13392
Účel:

Účelem spolku je podporovat a organizovat sportovní činnost dětí a dospělých a všeobecný rozvoj sportu a dalších společensky prospěšných cílů

Předmět činnosti:

Poskytování dětem všeobecné sportovní průpravy a rope skippingu

Poskytování a pořádání kurzů rope skippingu a všeobecných pohybových aktivit

Organizování a pořádání soutěží, seminářů a školení rope skippingu a všeobecných pohybových aktivit

Pořádání sportovních a společenských akcí, táborů a soustředění pro děti a mládež

Zajišťování mimoškolní výchovy a vzdělávání dětí a mládeže přispívající k všestrannému rozvoji jejich osobnosti

Zajišťování vzdělávání dospělých a to v oblasti rope skippingu a všeobecných pohybových aktivit

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rope skippingu a všeobecných pohybových aktivit

Realizace projektů směřujících k navýšení počtu sportujících dětí, mládeže a dospělých