SK Trboušany z.s.

Název:SK Trboušany z.s.
Sídlo:Trboušany 113, 664 64 Trboušany
IČO:17233747
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28405
Účel:

Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec, hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci, zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Předmět činnosti:

Organizování sportovní činnosti budování, provozování a udržování sportovních zařízení zajišťování rozovoje a vzdělávání svých členů v oblasti sportu, kultury, zdraví, veřejného života