SK BESKYD Frenštát p.R., z.s.

Název:SK BESKYD Frenštát p.R., z.s.
Sídlo:Ke stadionu 2160, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
IČO:22733680
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:02.06.2008
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 8076
Účel:

Základním účelem a hlavní činností sk je: a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti sportu, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví a pod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností