SK Aktiv Olomouc z.s.

Název:SK Aktiv Olomouc z.s.
Sídlo:Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
IČO:17113580
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:06.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20228
Účel:

Základním účelem a hlavní činností spolku je: (a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni podmínky, (b) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, a to v duchu fair - play, (c) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, (d) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, (e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností