SINAPSIS - Institut aplikovaných psychosociálních studií z. s.

Název:SINAPSIS - Institut aplikovaných psychosociálních studií z. s.
Sídlo:Sklářská 646/4, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
IČO:19335270
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20824
Účel:

Účelem spolku jsou psychologické služby, popularizace, osvěta a vzdělávání v oblasti psychologie, vědeckého přemýšlení a bádání a kritického uvažování, samotná realizace vědeckých projektů

Předmět činnosti:

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, coby společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) výzkumu v oblasti sociálně - psychologických věd, b) vzdělávání v sociálně - psychologických disciplínách, c) popularizace psychologie, vědy, kritického přemýšlení a duševního zdraví, d) osvěta v oblasti duševního zdraví a kritického přemýšlení v moderním světě, e) podpůrné, preventivní a intervenční psychologické programy pro žáky základních škol, středních škol, učitele a zaměstnance, f) školení pro populaci ohroženou nebo potenciálně ohroženou rizikem duševního onemocnění, g) školení a podpora prevence podléhání zkreslených informací a dezinformací, h) výzkum, vzdělávání a vývoj v oblasti psychologie, kritického myšlení ve spojitosti s novými technologiemi včetně strojového učení a ui. i) další formy činností a jejichž konkretizaci stanoví členská schůze