Název: SHARKAN z. s.
Sídlo: Pionýrská 247/11, 602 00 Brno - Ponava
IČO: 09783547
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 30. 12. 2020
Spisová značka: L 27419 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Základním posláním a cílem spolku je: - vytvářet svým členům podmínky pro zapojení do sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit a zajistit pro ně materiální podmínky - vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména získáváním grantů, dotací a darů a také vlastní vedlejší hospodářskou činnost - budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá - hájit zájmy členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, ostatními organizacemi i s jednotlivci - dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační, vzdělávací a osvětovou činností